واردات خودرو رشد نیلوفر آبی‌رنگ

اگر در اکنون رشد نیلوفر آبی رنگ خویش را از دانه , در طی او‌لین سال رشد بارور نمیباشد .
ابتدا کود دهی پس از آن انجام می گیرد که غده یک نیلوفر آبی‌رنگ جوانه ای با شش برگ ساخت کرده‌باشد .
افزودن کود در هر سه عدد چهار هفته پیشنهاد شده‌است .
کود دهی را قبلی از این که گیاه به خواب فرو رود انقطاع فرمایید .
شته ها و کرم شناخته شده به برگ نیلوفر آبی‌رنگ جذب میشوند , بنابراین شما احتمال دارد نیاز به استعمال از میزان مقداری از آفت کش پودر در برگها به خواسته کشتن این آفات داشته باشید با این وجود , از آنجا که آفت کشها مایع میباشند مراقب سوختن برگها ناشی از میزان بسیار آفت کش باشید .آب مطلوب :

آب ساده در محدوده PH از 5 تا 8

روشهای ازدیاد و انتشار :

انتشار با پیاز : پیاز این گیاه میتواند زمان عصر نسبتا طولانی سوای بارندگی در یک بستر خشک رودخانه زنده بماند و در فصل باران که بستر رودخانه و یا این که باتلاق لبریز میگردد , به جوانه و واردات خودرو بنشیند .

نشر با بذر : برای بسیار كردن نیلوفر آبی‌رنگ كاشتن بذر آن امكان دارااست البته چون كاشتن بذر نیلوفر تا واردات خودرو دادن آن چهار سال ارتفاع میكشد كمتر اقدام به كاشتن بذر می‌نمایند . برای این عمل دانه های بذر نیلوفر آبی رنگ را بعد از رسیدن فورا بایستی در جایی باتلاقی کاشت .

معمولی ترین و آسانترین رویکرد تكثیر این واردات خودرو تقسیم ساقه های زیر زمینی آن در بهار هست .

اگر استخر یا این که بركه ای كه در آن نیلوفر آبی میكارند دارنده لجن و یا واردات خودرو و لای باشد میتوان برای فراوان كردن واردات خودرو نیلوفر قطعه ای از ریشه آنرا به سنگی بسته به كف استخر بیاندازید . براین اساس از همانجا سبز شده و برگهایش روی آب می آید .

نیاز های نوری :

نیلوفر آبی رنگ در آفتاب بی نقص با مقداری سایه جزئی رشد می نماید ( 6 ساعت آفتاب بدون واسطه در طول روز ) و بهترین مکان رشد آن در آب نسبتا نادر عمق است اما آفتاب کامل برای آن ایده آل است .

دما و آب و هوای ایده آل :

کاشت آن نباید در آب می بایست سردتر از 24 درجه سانتیگراد انجام شود درصورتی که آب بیش از حد سرد باشد , گیاه وارد حالت خواب میشود . دمای ایده آل برای آن 30 سکو سانتیگراد است .

کاربردها :

تحت عنوان گیاه آبزی گیاهان رو آبی رنگ برای تزیین برکه ها و محوطه سازیها

بهره دارویی از تمام بخش های گیاه

خواص دارویی و درمانی :

طبع واردات خودرو آن سرد و ریشه گرم و خشك و تخم آن سرد و خشك است .

دمكرده واردات خودرو ‌های آن منجر كاهش نیروی جنسی می شود .

بوئیدن واردات خودرو آن برای تقویت دماغ ( مغز ) و قلب مفید است .

دمكرده واردات خودرو آن خواب‌آور و تسكین دهنده سردرد است .

دمكرده واردات خودرو آن برای خشونت سینه و سرفه‌های گرم اثرگذار است .

جهت ورم حلق كمی از ریشه آن را در دهان نگه دارید .


نگه داشتن نیلوفر آبی رنگ در دهان جهت بیماری دیفتری موءثر است .

از خاصیت بذر نیلوفر آبی برای رفع سوء مزاج به کار گیری میشود

طریقه مصرف &# واردات خودرو جانبازان ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *